Blog van Peter Linders over de energietransitie in de bouwsector

Brabant houdt focus naar nul

Kom ik mijn vader tegen in de parkeerkelder zegt hij ‘ik kreeg een brief van het energiebedrijf, dat we allen overgaan op elektrisch en ze stoppen met gas… Heb jij daar iets mee te maken?’


Als transitieprofessional zie ik dat we maatschappelijk van een verbazing fase overgaan naar een acceptatiefase. Nog geen drie jaar geleden kreeg ik alleen maar verbaasde en ongeïnteresseerde blikken als ik tijdens de borrelnootjes vertelde, dat ik als kwartiermaker bezig was om de markt klaar te stomen naar Nul op de Meter. Ook werd ik in het hokje ‘zonnepanelen’ geplaatst. De afgelopen maanden ontmoet ik alleen maar enthousiaste bestuurders van corporaties die aan de slag willen met de Nul op de Meter instrumenten van minister Blok, zoals de energieprestatievergoeding. Maar er is ook bezorgdheid en er worden pittige discussies over de taakstellingen en beperkingen van deze grootwoningbezitters gevoerd. Ze proberen vraagstukken te kraken over het passend toewijzen en het organiseren van betaalbare huurwoningen, het samenwerken met gemeenten met de nieuwe woningwet in de hand en het beschikbaar stellen van woningen aan statushouders. Hoe past daar de energie-ambitie van Blok nog bij?

De Brabantse corporatiebestuurders  zijn over het algemeen opgetogen en stralen activisme uit als ze met Nul op de Meter bezig zijn. Ik snap dat wel, het is heel menselijk om positieve energie te krijgen van inspirerende ambities die ook nog tot creatieve innovatie vernieuwing leidt. Veel leuker dan al die hoofpijn dossiers.

Het tij is daarom niet meer te keren. We hebben in Brabant ambities omgezet in handelingsperspectief. 47 bouwers en toeleveranciers gaan bij 11 corporaties in 25 gemeenten meer dan 1000 woningen updaten naar Nul op de Meter. Dat gaat ongetwijfeld met vallen en opstaan maar ook door goed te luisteren naar de woonconsumenten. De jaarlijkse Brabantse energierekening van 1,4 miljard euro geeft jaarlijks minimaal  400 miljoen euro energiebesparingspotentieel voor de bebouwde omgeving. Alle innovatiepijlers zijn beklijfd in deze Brabantse aanpak. We blijven niet langer dromen maar concretiseren de aanpak met keiharde deadlines. Dat we echt op de goede weg zijn blijkt wel uit de opstelling van  Stroomversnelling-lid Alliander. Dit energienetwerkbedrijf liet haar 5,6 miljoen klanten weten een all-electric woonomgeving als wenkend perspectief te hebben.

Ondertussen vraagt mij vader zich af of hij een wereld zonder gasaansluitingen nog gaat meemaken. Ik wel hoop ik! In 2050 ben ik 85 jaar en ga ik mijn kleinkind uitleggen wat een energierekening ook al weer was.

door: Peter Linders
kwartiermaker Brabantse Stroomversnelling
en aangehaakt bij Platform 31 en bouw- en innovatiecampus Spark