Kwartiermaken is een vak!
 

 
 
Het militair jargon is inmiddels gemeengoed geworden. De kwartiermaker is iemand die ook in het bedrijfsleven voor de troepen uit marcheert. Hij is belast met de voorbereiding, met het inrichten van faciliteiten voor nieuwe ontwikkelingen en kansen. Als voorloper en wegbereider weet hij waar de kansen liggen en hoe obstakels te omzeilen. Als bruggenbouwer en aanjager tegelijkertijd is hij in staat om het initiatief bij anderen te stimuleren. Hij doet dit door te inspireren, te motiveren en te faciliteren. Om kansen voor andere partijen te vergroten.

Peter is vanaf december 2014 de drijvende kracht achter het kwartiermaken in de Provincie Noord-Brabant. In een pressure-coocker traject worden gemeenten, woningcorporaties, bouwers en kennisinstituten klaargestoomd voor de Brabantse NulopdeMeter Deal. Deze gaat ondertekend worden op 9 juli 2015 en is tevens een start van een marsroute waarbij 800.000 woningen in 35 jaar energieneutraal gerenoveerd gaan worden.


In 2019 is Peter toegevoegd aan het innovatie- en opschalingsteam van TKI-Urban Energy in het programma 'Uptempo!' en vanaf april 2020 lid van het ondersteuningsteam van het landelijk rijksprogramma 'De Renovatieversneller'.